Cilt Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Cilt Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Cilt bakımı, ilk insandan bu yana ve yaşamın her döneminde, özellikle de bayanların hayatında çok  önemli bir yer edinmektedir. “Güzel” olarak yaratılan ve bunun doğal  sonucu olarak da dış güzelliğine önem veren insanoğlu, “güzel görünmek” adına çok çeşitli yollarla uğraş vermekte ve  büyük bir gayret göstermektedir. Hareket noktası “güzel görünmek” olan her insanın, bunu sağlamak ve güzelliğin sırrına erişmek adına yapacağı en önemli şey ise “cilt bakımı”dır. İnsanlık tarihi kadar eski olan ve vazgeçilmez olarak görülen bu olgu, giderek “olmazsa olmaz” bir  hale dönüşmektedir. Uzak geçmişte su, çamur, doğal taş gibi ilkel yollarla, yakın geçmişte ise bitkisel ürünler, maske ve yağlarla sağlanmak istenen  güzelleşme çabaları, bu konudaki taleplerin artması ile ivme kazanmakta ve teknolojik gelişmelerin de paralelinde, son derece modern yöntemlerle uygulanmaktadır.

 

Elli yıl önce toplumun büyük bölümü tarafından ayıp sayılan, yirmi yıl öncesine kadar da sadece kadınlar tarafından ilgi gösterilen güzel görünme isteği, günümüzde son derece normal hatta gerekli görülmektedir. Daha çok da saç ve yüz güzelliğini içeren cilt bakımı, son yıllarda, görünümüne önem veren erkeklerin de ilgisi çekmektedir. Gerek kadınlar, gerekse erkekler, “bütün vücudu kapsayacak şekilde genişlettiği güzel ve bakımlı  görünmek” adına her geçen gün daha bir istekli olmakta; bu amaç uğruna, hem günün önemli bir zaman dilimini hem de bütçesinden çok ciddi bir miktarı cilt bakımı için gözden çıkarmaktadırlar. Daha açık bir ifadeyle, çok daha önemli ihtiyaçların göz ardı edilmesi pahasına, cilt bakımı için toplamda milyonlarla ifade edilebilecek rakamların harcanmasından kaçınılmamaktadır.

 

Hızla ve kolayca yaygınlaşan bütün argümanların olduğu gibi, cilt bakımı olgusunun da bir perde arkası olduğunu görmek  gerekmektedir. Şöyle ki; özellikle gençler ve orta yaş grubu tarafından “moda trendi” haline getirilen her şey, popüler kültürün bütün Dünyaya dayattığı tüketim toplumu olmanın bir sonucudur. Aşılması oldukça zor olan ve insanları adeta esir alan bu gerçek, bütün çıplaklığı ile orta yerde durmaktadır.

 

Güzel ve bakımlı görünmek, her şeye rağmen elbette çok önemlidir. Ancak şu hususu açık olarak ifade etmek gerekir. “Doğal olmayan her şeyin, doğal olan her şeye zarar verdiği” tezi, bilimsel olarak ispat edilmiş, hepimizi  yakından ilgilendiren bir tespittir.  Bütün insanlığı tehdit eden bu acı gerçeğin, cilt bakımının ana unsuru olan kozmetik ürünleri açısından çok daha önemli olduğu, kozmetik ürün üreticileri tarafından bile ifade edilmektedir. Teknolojik üretim, her üründe olduğu gibi kozmetik ürünlerde de doğallığı her geçen gün biraz daha ikinci plana itmektedir. Bunu sonucu olarak da  bu kozmetik ürünler, faydasından ziyade cilde zarar vermektedir. En doğal olarak tanıtımı yapılan ve bitkisel olduğu iddia edilen ürünlerin bile zararlı olduğu gerçeği, herkesçe bilinmektedir. Buna rağmen, özellikle gençler arasında giderek yaygınlaşan güzelleşme çabaları; çeşitli makyaj malzemeleri, türlü kremler ve epilasyonla sürdürülmekte, hatta son dönemlerde dövme  yaptırmak  şeklinde kendini göstermektedir. Bu durum,  İnsan sağlığı açısından çok düşündürücüdür.

 

Bu açıklamalar ışığında varmak istediğimiz sonuç şu olmalıdır; diyet ve sporu ihmal etmemek,  sağlıklı yaşam kurallarına riayet ederek yaşamak ve Allah’ın verdiği sınırsız doğal güzelliği, “cilt bakımı” kavramının dar kafesine mahkum etmemek, büyük önem kazanmaktadır. Hem cebimize hem zamanımıza hem de sağlığımıza kasteden güzelleşme çabalarına teslim olmak yerine “doğal olmayan her şeyin, doğal olan her şeye zarar verdiği” gerçeğini kabul etmek gerekmektedir. “Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak” sözü, sağlığını önemseyen insanlar için de geçerlidir…

 

 

 

Son Yazılar